What is Coaching ?

แม้ว่าจะเริ่มศึกษาและทำงานด้านโค้ชมากว่า 2 ปี แต่สิ่งหนึ่งที่มักจะได้พบมาโดยตลอด คือ การที่ยังมีอีกหลายคนที่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไป ว่า “การโค้ช คือ การสอนงาน” และก็ยังพบอีกว่ามีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบจริงๆ ว่า ตกลงแล้ว การโค้ช หรือ โค้ชชิ่ง (Coaching) คือ อะไรกันแน่

วันนี้เลยขอถือโอกาส มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจ การโค้ช หรือ โค้ชชิ่ง (Coaching) กันให้ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นครับ … จึงอยากจะขออ้างอิงการให้นิยามของคำว่า Coaching จาก ICF (International Coaching Federation) ซึ่งได้ให้คำนิยามการโค้ช ไว้ว่า

“Coaching is partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential. It is an ongoing professional relationship that helps people produce extraordinary results in their lives, careers, businesses, or organizations.”

“การโค้ช คือ การทำงานร่วมกับลูกค้า(ผู้ได้รับการโค้ช) ในการช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ ดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นกระบวนการสร้างสัมพันธ์แบบมืออาชีพ ซึ่งช่วยให้คนสามารถสร้างผลลัพธ์สุดยอดแบบที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้มาก่อน ทั้งต่อเรื่อง ชีวิต, การงาน, ธุรกิจ หรือ การบริหารองค์กร.”

ต้องบอกว่า ได้มีผู้ที่ให้นิยามความหมายของคำว่า Coaching ไว้ค่อนข้างเยอะมากๆ แต่ผมมักจะหยิบเอา การให้คำนิยามของคำว่าการโค้ช จาก 2 โค้ชแถวหน้าของเมืองไทย เพราะถือได้ว่าเป็นทั้งผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้ผมเลือกเดินบนเส้นทางสายโค้ช และ ยังเป็นครู ด้านการโค้ชของผมอีกด้วย ผมมักจะ ยกตัวอย่าง การให้นิยามการโค้ช จาก ท่านแรก โค้ชเกรียงศักดิ์  นิรัติพัฒนะศัย ซึ่งได้ให้นิยามไว้ว่า

“การโค้ช คือ การช่วยให้คนคนหนึ่ง พัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากจุดใดจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง”

และ อีกท่าน คือ โค้ชจิมมี่  พจนารถ  ซีบังเกิด ก็ได้ให้นิยามไว้ว่า

“การโค้ช คือ กิจกรรมของคนสองคน ที่ฝ่ายหนึ่งเรียกโค้ช และ อีกฝ่ายเรียกโค้ชชี่ โดยโค้ชทำหน้าที่พาโค้ชชี่ไปข้างหน้า ด้วยทรัพยากร (resource) ที่มีอย่างไร้ขีดจำกัดในตัวโค้ชชี่ เพื่อให้เค้าเป็นมากกว่าที่เค้าคิดว่าจะเป็นได้”

นอกจากนั้น ยังมีรูปแบบการโค้ช ที่อาจจะสามารถแบ่ง ออกเป็น โค้ชตัวต่อตัว (One-on-one Coaching) และแบบกลุ่มย่อย (Group Coaching)

โค้ชตัวต่อตัว (One-on-one Coaching) เป็น กระบวนการโค้ชที่ออกแบบขึ้นเฉพาะบุคคล เพื่อให้ผู้ได้รับการโค้ช พัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพโดยเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม พัฒนารูปแบบการบริหารงานบริหารคนและปรับปรุงผลการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม

และ แบบกลุ่มย่อย (Group Coaching) คือ กระบวนการการเสริมสร้างการพัฒนาและประสบการณ์การเรียนรู้ในกลุ่มย่อย โดยที่โค้ชจะเป็นผู้สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม บริหารจัดการการสนทนาและความท้าทายต่างๆในกลุ่ม เพื่อให้ผู้ได้รับการโค้ชได้ใช้ศักยภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของตน ทีมงาน และองค์กร โดยปกติจะมี ผู้เข้าร่วม 3 – 10 ท่านต่อกลุ่ม

การโค้ชตัวต่อตัว และการโค้ชของกลุ่มย่อย จะใช้สมรรถนะการโค้ชพื้นฐานชุดเดียวกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของผู้ได้รับการโค้ช และการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ แต่ทักษะที่จะต้องเพิ่มเติมสำหรับการโค้ชของกลุ่มย่อย คือ Facilitation Skill ทักษะการอำนวยการเรียนรู้แบบกลุ่ม การรับมือกับความหลากหลายทางความคิด สไตล์การเรียนรู้ แรงจูงใจ และการสื่อสาร การออกแบบกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลสำหรับกลุ่มและดึงดูดการมีส่วนร่วม

สำหรับผมแล้ว การโค้ช คือ “การที่โค้ชจะเป็นผู้สร้างกระบวนการสื่อสาร เพื่อดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่แล้วในตัวคนแต่ละคน ออกมาใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นหรือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้”