promote blog

การโค้ช กับ หมอฟัน

33 การโค้ช กับ หมอฟัน
ในจังหวะที่โค้ชอย่างผมนอนอยู่บนเก้าอี้หมอฟัน
อ้าปากเพื่อให้คุณหมอปฏิบัติภารกิจอย่างสงบ
สิ่งที่เกิดขึ้นมาในหัว ก็คือ “การโค้ช กับ หมอฟัน”
ช่างมีอะไรที่คล้ายๆ กันอยู่เหมือนกันนะ เช่น

[ กลัวการไปหาหมอฟัน? ]
ผมคิดว่าถ้าถามคนส่วนใหญ่แม้ว่าจะไม่บอกว่า
กลัวการไปหาหมอฟัน แต่คงมีน้อยมากที่คลั่งไคล้การไปหาหมอฟัน แต่เมื่อคุณได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปัญหาของคุณได้รับการคลี่คลาย อาการเจ็บปวดที่เกิดขึ้น
ก็ได้ถูกขจัดไป คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ อย่างมีความสุข
ต่างกับการที่จะเก็บปัญหา อาการเจ็บปวดให้อยู่กับตัวเองต่อไป
Read more
 

Blogs other

สิงหาคม 7, 2014

The GROW coaching model

เขียนบทความเกี่ยวกับโค้ชชิ […]