CHANGE

คนทุกคนต่างต้องการประสบความสำเร็จ ต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ต้องการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่คนส่วนมาก ยังคงเลือกและตัดสินใจใช้วิธีการและแนวทางในการดำเนินชีวิตในรูปแบบเดิมๆ โดยมุ่งหวังตั้งตารอว่า จะเกิดผลลัพท์ดังต้องการ ดังที่คาดหวังเอาไว้ และคุณคิดว่ามันจะเป็นอย่างที่หวัง หรือไม่ล่ะ ? ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่า เค้าก็พยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางและวิธีการ อยู่ตลอด แต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เลย ทำมาเยอะละ ลองผิดลองถูก มาไม่รู้จะกี่วิธีแล้ว แต่มันก็เหมือนเดิม แล้วจะให้ทำยังไงอีก? จะให้เปลี่ยนแปลงอะไรอีก? เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ว่าเราควรจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในส่วนไหนบ้าง เพื่อให้เกิดผลลัพท์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามที่ต้องการ ผมอยากจะขอใช้ model: input – process – output มาอธิบาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น

input: ถ้าเรายังเลือกใช้ คุณสมบัติ (Being) เดิมๆ ของตัวเองในการดำเนินชีวิต ในการคิด ในการตัดสินใจ, ยังคงมากับความเชื่อ (Belief) ชุดเดิมๆ, ยังคงให้คุณค่า (Value) กับเรื่องเดิม, ยังคงมีความกลัว (Fear) ที่จะคิด ตัดสินใจ และลงมือทำ, ยังคงมีพฤติกรรม (Behavior) การใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆ

process: ถ้าเรายังเลือกใช้ วิธีการเดิมๆ แนวทางเดิมๆ หรือ เปลี่ยนไปจากเดิมไม่มากนัก

output: คิดว่าผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเช่นไร?

คิดว่าจะแตกต่างไปจากเดิม จากที่เคยเกิดขึ้น จากที่เคยได้รับ หรือไม่?

คาดว่า น่าจะเดาคำตอบที่มีอยู่ในใจ ของทุกคนได้ เช่นเดียวกันกับ การคาดเดาผลลัพท์ ที่จะเกิดขึ้นได้ ไม่ต่างกัน ดังนั้น เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว เราจะยังคงที่จะใส่ input เดิมๆ ให้กับ ชีวิตตัวเอง, ยังคงจะดำเนินชีวิตด้วยแนวทางเดิม แต่คาดหวังผลลัพท์ที่แตกต่างจากเดิมกันอยู่อีกหรือ? เมื่อต้องการผลลัพท์ที่ดีขึ้น ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ output ก็คงต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ input และ process ด้วยเช่นเดียวกัน ต้องดึงเอาศักยภาพ หรือ คุณสมบัติบางอย่างในตัวเอง ที่อาจจะไม่ค่อยได้เรียกออกมาใช้ หรือแม้แต่เคยใช้ ก็อาจจะต้องนำเอาออกมาใช้ให้เพิ่มมากขึ้น, ความเชื่อเดิมๆ อะไร ที่ไม่ส่งเสริม หรือฉุดรั้งเราเอาไว้ ก็อาจจะต้องทิ้งไป และ สร้างความเชื่อใหม่ ที่ส่งเสริมในการพาไปสู่เป้าหมาย, การให้คุณค่ากับเรื่องบางเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ได้พา หรือ สนับสนุนให้ไปสู่เป้าหมาย ก็อาจจะต้องมีการให้คุณค่าใหม่กับเรื่องที่จะสนับสนุนการเดินทางไปสู่ความสำเร็จ, เรายังกลัว อะไรอยู่ ทำความรู้จักกับความกลัวนั้นอย่างเข้าใจ กล้าที่จะเผชิญกับความกลัวนั้น, กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เพื่อที่จะสร้างพฤติกรรมใหม่ๆ การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่

และเชื่อได้ว่า เมื่อเรา ใส่ input ใหม่ๆ ให้กับ ชีวิตตัวเอง เราก็จะมีความสามารถ มีศักยภาพ ในการคิด ในการเรียนรู้ ในการตัดสินใจ รวมถึงการที่จะได้มาซึ่งวิธีการ แนวทาง การดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการประสบความสำเร็จ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น