TAKE 100% RESPONSIBILITY FOR YOUR LIFE

วันนี้อยากจะชวนทุกคน มาทบทวนความรู้ทางคณิตศาสตร์กันนิดนึงนะครับ เพราะอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับสมการ ที่เป็นประโยชน์มากๆ สำหรับการใช้ชีวิตของเรา เป็นประโยชน์มากๆ ในการที่จะนำพาชีวิตเราสู่ความสำเร็จ สู่เป้าหมาย สู่ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ สมการนี้เป็น หนึ่งใน The Success Principles: How to Get From Where You Are to Where You Want to Be, by Jack Canfield.

สำหรับผมแล้ว ตั้งแต่รู้จักกับสมการนี้ ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก และ สมการนี้ก็ได้ช่วยให้ผมก้าวข้าม ผ่านเหตุการณ์ยากลำบากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ในที่สุด สมการนั้น คือ

E + R = O

(Event + Response = Outcome)

เหตุการณ์ + ความรับผิดชอบ = ผลลัพธ์

สมการนี้จะเป็นสิ่งที่คอยตอกย้ำให้คนกลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่างเต็มที่ เหมือนประโยคที่กล่าวไว้ว่า ” The Core Pre-requisite for Success and Fulfillment: You need to take 100% responsibility for your life and for your results. ” – หลักพื้นฐานเพื่อความสำเร็จและความสุข: คุณต้องรับผิดชอบ 100% สำหรับชีวิตของคุณและผลลัพธ์ของคุณ ที่ผ่านมา คนส่วนใหญ่ มักจะขาดสิ่งนี้ เพราะหลักฐานที่มักจะเห็นได้ชัดอย่างหนึ่งในเรื่องนี้คือ คนส่วนใหญ่ มักจะเลือกโทษ เหตุการณ์ เลือกโทษ ปัจจัยภายนอก เช่น โทษองค์กร โทษดิน โทษฟ้า โทษสภาพเศรษฐกิจ โทษเหตุบ้านการเมือง โทษแนวคิดของหัวหน้างาน โทษว่าขาดการสนับสนุน ฯลฯ แต่มีสิ่งหนึ่ง ที่คนเหล่านี้ มักจะไม่เคยกล่าวโทษ หรือ ไม่เคยเรียกร้อง ให้แสดงความรับผิดชอบ คือ ตัวเอง และ ก็จะใช้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นเหตุผลสนับสนุนให้กับตัวเองในการที่ล้มเลิกความตั้งใจในการทำอะไรบางอย่าง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตั้งใจไว้ และในที่สุดเมื่อล้มเลิกความตั้งใจไป ผลลัพธ์ที่เคยตั้งไว้ ก็ไม่ได้ตามตั้งไว้ด้วยเช่นกัน

หรือในอีกแง่หนึ่ง คนอีกหลายคน มักจะเลือกที่จะเปลี่ยน Outcome-ผลลัพธ์ ไปเรื่อยๆ เพราะหลังจากที่อาจจะเคยตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะได้ผลลัพธ์แบบหนึ่งแล้ว แต่เมื่อมี Event-เหตุการณ์มามีผลทำให้ ผลลัพธ์ อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงจากที่เคยตั้งใจเอาไว้ หรือ ไม่ได้ผลลัพธ์ดังที่ตั้งใจไว้แต่ทีแรก เขาเหล่านั้นก็มักจะ ล้มกระดาน และ สร้างสมการใหม่ เปลี่ยน O-Outcome ใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นหากคนเรา ยังคงใช้วิธีการหรือแนวทางนี้ในการดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆ ?

สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะละเลย หรือ หลงลืม ให้ความสำคัญ คือ การกลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเอง แบบเต็มที่ 100% หยุด หรือ เลิก โทษเหตุการณ์ ต่างๆ เพราะเราต่างก็รู้อยู่แก่ใจว่า เหตุการณ์ต่างๆ ยากต่อการควบคุม เราแทบจะไม่สามารถควบคุม เหตุการณ์ต่างๆ ได้เลย แต่ในทางตรงกันข้าม สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้เต็มที่ คือ ความรับผิดชอบของตัวเราเอง รับผิดชอบต่อความคิด รับผิดชอบต่อจินตนาการต่างๆ ที่มีอยู่ในหัว รับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองที่เคยพูด ที่เคยบอกตัวเอง หรือ ผู้อื่นไว้ รับผิดชอบต่อทุกๆ การกระทำของตัวเอง รวมถึงแสดงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตัวคุณเอง และถ้าคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น หากเรายังคงต้องการได้รับผลลัพธ์เดิมตามที่เคยตั้งใจไว้ จงเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของตัวคุณเอง เพราะคุณเท่านั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของตัวเอง 

เริ่มตั้งสมการชีวิตใหม่กันดีกว่าครับ หยุดที่จะมีข้ออ้างกล่าวโทษต่อเหตุการณ์ (Event) + หันกลับมารับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% (Response) = เพื่อผลลัพธ์ (Outcome) ชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสุข